تاريخچه :  

صندوق در سال 1359 تأسيس و از سال 65 از دانشگاه شيراز جدا گرديد .

با سرمايه اوليه حدود 127,000,000 ریال شروع بكار و با دريافت حق عضويت ماهيانه از كاركنان ( رسمي ، پيماني و بازنشسته ) نسبت به پرداخت وامهاي گوناگون به اعضاء اقدام نموده است.سياستهاي اجرايي صندوق توسط هيات مديره مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و به اجرا گذاشته مي شود .


 مجمع عمومي : صندوق ساليانه در مجمع عمومي تراز عمليات مالي و عملکرد سالانه صندوق را به اطلاع اعضاء میرساند و همزمان با قيد قرعه جوايزي به اعضاء حاضر در مجمع و همچنين كليه اعضاء اهداء مي نمايد . 

هيات مديره :
هيات مديره صندوق قرض الحسنه متشکل از 3 نفر و هر 5 سال يكبار  توسط اعضاء صندوق انتخاب مي شوند .انتخاب مجدد آنها در سالهاي آتي بلامانع می باشد .

ضمناً معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه رئيس هيات مديره مي باشد .


اعضاء هيات مديره:
در تاريخ 93/01/30 د رمجمع عمومي ساليانه، انتخابات هيات مديره انجام گرفت و افراد مشروحه ذیل انتخاب گرديدند.
1- آقاي رضا رحيمي                                عضو اصلي
2- آقاي فريد شكيبا                                 عضو اصلي
3- آقاي موسی اعتماد نژاد                       عضو اصلي
4- آقاي محمد ناصریان فرد                       عضو علي البدل

 


نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%