نحوه عضويت 
هريك از كاركنان رسمي، پيماني یا قراردادی دانشگاه علوم پزشكي استان فارس و همچنین بازنشستگان علوم پزشکی شیراز مي توانند با در دست داشتن فيش حقوقي و واریز مبلغ 5/000/000 ریال بعنوان سپرده اولیه به حساب جاری همراه 53296412 بنام صندوق قرض الحسنه نزد بانک رفاه شعبه کریم خان زند شیراز یا هر شعب دیگر عضو صندوق شده و ماهیانه مبلغ 350/000 ریال به عنوان حق عضویت از حقوق آنان کسر و به مبلغ فوق اضافه می گردد و پس از گذشت مدت یکسال اعضاء جدید می توانند نسبت به اخذ نوبت وام اقدام نمایند .

همکاران محترم می توانند بلافاصله پس از واریز وجه ،فیش حقوقی ،فرم عضویت و فیش واریزی را به صندوق تحویل یا به شماره 32302296_071 فاکس نمایند . 

 هر كدام از اعضاء محترم می توانند جهت اطلاع از مقدار عضويت و مانده وام به صندوق مراجعه كنند، پرسنل صندوق موظفند اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند. همچنين صندوق ماهيانه در فيش حقوقي موجودي عضویت و مانده وام اعضاء را ثبت مي نمايد.

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%