نحوه عضويت 
هريك از كاركنان رسمي يا پيماني دانشگاه علوم پزشكي استان فارس و همچنین بازنشستگان علوم پزشکی شیراز مي توانند با در دست داشتن فيش حقوقي و با مراجعه به صندوق وتكميل فرم مربوطه، عضو صندوق شوند

شرایط عضویت جهت شاغلین : واریز مبلغ حداقل 1،000،000 ریال و حداکثر 10،000،000 ریال بابت سپرده اولیه و انتخاب حق عضویت ماهانه حداقل 400،000 ریال و حداکثر 500،000 ریال، 

شرایط عضویت جهت بازنشستگان : واریز مبلغ حداقل 1،000،000ریال و حداکثر 10،000،000 ریال بابت سپرده اولیه و انتخاب حق عضویت حداقل 300،000 ریال و حدکثر 500،000 ریال 

سپرده اولیه جهت عضو شدن به حساب جاري همراه  53296412 بنام صندوق قرض الحسنه دانشگاه نزد بانك رفاه شعبه كريم خان و یا هر شعب دیگر از بانک رفاه واريز مي گردد.

((لازم به ذکر است هرگاه مبلغ موجودی عضویت  به 15/000/000 ریال رسید حق عضویت ماهانه به حداقل تغییر می یابد.))


هر كدام از اعضاء محترم می توانند جهت اطلاع از مقدار عضويت و مانده وام به صندوق مراجعه كنند، پرسنل صندوق موظفند اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند. همچنين صندوق ماهيانه در فيش حقوقي موجودي عضویت و مانده وام اعضاء را ثبت مي نمايد.

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%