اعضاء محترم صندوق جهت دریافت وام عادی به رابطین صندوق در واحدهای مربوطه مراجعه و نوبت دریافت نمایند.

 

ردیف

نام واحد

نام رابط

ردیف

نام واحد

نام رابط

1

معاونت توسعه مدیریت-مرکز اورژانس

خانم خديجه سهرابی

 2

بیمارستان استهبان

آقای محمد صادق فرهمند

3

معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای نظام الدین مقدم

4

بیمارستان ملاصدرا(رازی)

آقای فرزاد همایون فر

5

دانشکده بهداشت

آقای محمد حسين مطوس

6

بیمارستان شهید رجائی

خانم الهام بهتری نژاد

7

دانشکده پرستاری

آقای اصغر دفاعي مقدم

8

بیمارستان فیروزآباد

آقای خداکرم بهمنی

9

دانشکده پیراپزشکی

آقاي علیرضا نوحه خوان

 10

بازنشستگان

خانم خوشکام-خانم حاجعلیزاده

11

دانشکده پزشکی

آقاي امیر حسین نصراله زاده

 12

معاونت بهداشتی(مرکزبهداشت استان)

آقای دکتر اکبر اجرائی

13

دانشکده توانبخشی

خانم مينا موسوی

 14

مدیریت فنی

آقای علیرضا کلائی

15

دانشکده دارو سازی

خانم شیدا امانت

 16

مرکز بهداشت شهدای والفجر

آقای حشمت اله پارسائی

17

دانشکده دندانپزشکی

اقای یعقوب محمدی

18

مرکزبهداشت شهدای انقلاب

آقای اصغر نوروزی

19

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

آقاي محسن علیزاده

20

شبکه فیروزآباد

آقای وحید حیدری

 21

بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

آقای روح اله زارع

22

شبکه فراشبند

آقای داریوش ذوالفقاری

 23

بیمارستان خلیلی

آقای جمال جمالی

 24

معاونت درمان و دارو - غذا و دارو

آقای محمدامین کشاورز

 25

بیمارستان امیرالمومنین (ع)

خانم رقيه دهقان

26

شبکه و بیمارستان داراب

آقای ابوذر البرزی

 27

بیمارستان نمازی

آقاي خالق شمشيري

 28

شبکه قیر

آقای فرج اله صفری

 29

بیمارستان شهید دکتر فقیهی

آقای احمد وقارفرد

 30

شبکه زرین دشت

آقای ابوالقاسم محمدی

 31

بیمارستان شهید دکتر چمران

آقای عبدالرضا دلارام

 32

بیمارستان آنکولوژی امیر

آقای محمد افتخاری

33

بیمارستان حافظ

آقای محمد زارع

 34

شهرستان ها

خانم زهرا سجادی پور

35

بیمارستان حضرت زینب (س)

خانم فهيمه زيباعالم

 36

درمانگاه مطهری

آقای فریبرز فرهمند فر

37

مرکزپزشکی شهیدحجازی (قلب)

آقای بهنام مقامی

38

مرکزبهداشت شماره 3(شهدای گمنام)

آقای اکبر نوربخش

39

بیبمارستان شهید دستغیب

خانم شيدا بهاری

40

برج پژوهشی

آقای وحید یزدانی

41

بیمارستان ابن سینا

آقای مسعود عبدالهی

42

بیمارستان مادر و کودک شوشتری

آقای محمد آدمیت

43

شبکه و بیمارستان مرودشت

آقای علی روستافارسی

 

 

 

 
 

 

 
 

 

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%