اعضاء محترم صندوق جهت دریافت وام عادی به رابطین صندوق در واحدهای مربوطه مراجعه و نوبت دریافت نمایند.

 

ردیف

نام واحد

نام رابط

 محل خدمت

شماره تماس

1

معاونت توسعه مدیریت-مرکز اورژانس

خانم خديجه سهرابی

ساختمان شماره 2 علوم پزشکی

32302296

2

معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای نظام الدین مقدم

 امور اداری و عمومی اتاق 21

 32122461

3

دانشکده بهداشت

آقای محمد حسين مطوس

 امور اداری 

 37251001-16 داخلی 271

4

دانشکده پرستاری

آقای اصغر دفاعي مقدم

 واحد حسابداری اتاق

 36474250

5

دانشکده پیراپزشکی

خانم  لیلا رئیسی

واحد حسابداری  

 32279507

6

دانشکده پزشکی

آقاي امیر حسین نصراله زاده

 واحد  حسابداری

32339757

7

دانشکده توانبخشی

خانم مينا موسوی

 رئس اداره امور عمومی 

 36271551-2 داخلی 202و 203

8

دانشکده دارو سازی

خانم فاطمه اصغرنژاد

 امور اداری

 32424127 داخلی 201

9

دانشکده دندانپزشکی

اقای یعقوب محمدی

 کارگزینی 

 36263193-4 داخلی 299

10

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

آقاي محسن علیزاده

 امور عمومی

 32340037

 11

بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

آقای عباس جمشیدی

                  اموراداری

                  32288602-5 داخلی 108       

 12

بیمارستان خلیلی

آقای جمال جمالی

 امور اداری

 36291670 داخلی 1638

 13

بیمارستان امیرالمومنین (ع)

خانم رقيه دهقان

 حسابداری هزینه 

 36146178

 14

بیمارستان نمازی

آقاي خالق شمشيري

کارگزینی

 36474335 داخلی 5235

15

بیمارستان شهید دکتر فقیهی

آقای احمد وقارفرد

 آزمایشگاه 

 32125562

16

بیمارستان شهید دکتر چمران

آقای عبدالرضا دلارام

 امور حقوقی 

 36234505

17

بیمارستان حافظ

آقای محمد زارع

 امور اداری 

 36281801

18

بیمارستان حضرت زینب (س)

خانم فهيمه زيباعالم

   دفتر مدیریت 

 37265443

19

مرکزپزشکی شهیدحجازی (قلب)

آقای بهنام مقامی

 حسابداری

 37368570

20

بیمارستان شهید دستغیب

خانم شيدا بهاری

 دفتر مدیریت 

32288064-6 

21

بیمارستان ابن سینا

آقای مسعود عبدالهی

اموراداری 

32289601 داخلی 208

22

شبکه و بیمارستان مرودشت

آقای علی روستا فارسی

 واحد حسابداری 

 43354481

23

شبکه و بیمارستان استهبان

آقای محمدصادق فرهمند

 واحد حسابداری  

53232762

24

 بیمارستان استاد محرری

 آقای عبداله جمشیدی

مدیریت

32605701داخلی191

25

بیمارستان شهید رجائی 

خانم الهام بهتری نژاد

 امور اداری طبقه 6

36364001 داخلی 4431

26

بیمارستان فیروزآباد 

 آقای خداکرم بهمنی

امور مالی واحد درآمد

38727091 داخلی 297

27

بازنشستگان 

خانم حسین زاده-خانم حاجعلیزاده 

ساختمان شماره 2 علوم پزشکی 

32302296

28

معاونت بهداشتی(مرکز بهداشت استان

آقای علی رضاپی

امور عمومی (اتاق 404)

32122437

29

مدیریت فنی 

آقای علیرضا کلائی 

 ناظرین

32127581

30

مرکز بهداشت شهدای والفجر 

آقای حشمت اله پارسایی

کتابخانه 

32344600 داخلی 127

31

مرکز بهداشت شهدای انقلاب

آقای اصغر نوروزی 

واحد آمار اتاق 208

37386680

32

شبکه فیروزآباد 

آقای علی اصغر مرادی

حسابداری 

38724091-4 داخلی257

33

شبکه فراشبند 

آقای داریوش ذوالفقارلو

 امور مالی

38758123-5 داخلی 250

34 معاونت درمان و دارو- غذا و دارو آقای رسول رسته  دفتر معاوت درمان  32122608
35 شبکه و بیمارستان داراب  آقای ابوذر البرزی   کارگزینی 53544060
36 شبکه قیر   آقای ابراهیم شریفی  فن آوری و اطلاعات اتاق 10  54526620 داخلی 108
37 شبکه زرین دشت  آقای ابوالقاسم محمدی  امور مالی  353728072 
38  بیمارستان آنکولوژی امیر آقای محمد افتخاری   رئیس امور اداری 6323731-36
39 شهرستان ها  خانم زهرا سجادی پور   ساختمان شماره 2 علوم پزشکی اتاق 206 32302296
40 درمانگاه مطهری و امام رضا(ع) آقای نوازاله توکلی درمانگاه امام رضا (ع) امورمالی   32127704
41 معاونت پژوهشی  آقای وحید یزدانی   امور اداری  36122209
42 بیمارستان مادر و کودک شوشتری  آقای محمد آدمیت   بهبود کیفیت و حقوقی  32324803 داخلی 1124
 
 

 

 
 

 

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%