arrow red blink left mw   فرم عضویت

 پرسنل محترم رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی فارس و بازنشستگان علوم پزشکی حقوق بگیر شیراز جهت عضویت در صندوق میبایست فرم عضویت را تکمیل نموده و همراه با فیش واریزی و فیش حقوقی به صندوق مراجعه نمایند .
شماره حساب : بانک رفاه جاری همراه 53296412 بنام صندوق قرض الحسنه دانشگاه

 

arrow red blink left mw   سپرده گذاری وام ویژه

اعضاء محترم صندوق میبایست جهت دریافت وام ویژه فرم سپرده گذاری وام ویژه را تکمیل نموده به صندوق تحویل داده و پس از دریافت نوبت اقدام به واریز وجه نمایند.

 

arrow red blink left mw    فرم تسویه حساب

 اعضاء محترم صندوق قرض الحسنه جهت تسویه حساب میبایست فرم تسویه حساب را تکمیل نموده همراه با آخرین فیش حقوقی به صندوق مراجعه نمایند.

 

arrow red blink left mwفرم نوبت دهی رابطین (تکمیل فقط توسط رابطین )

رابطین محترم جهت گزارش نوبتها به صندوق قرض الحسنه دانشگاه بایستی فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.(لازم بذکر است نوبت دهی در واحدها بایستی مطابق این فرم صورت گیرد.) 

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%