arrow red blink left mw فرم عضویت

 پرسنل محترم رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی فارس و بازنشستگان علوم پزشکی حقوق بگیر شیراز جهت عضویت در صندوق میبایست فرم عضویت را تکمیل نموده و همراه با فیش واریزی و فیش حقوقی به صندوق مراجعه نمایند .
شماره حساب : بانک رفاه جاری همراه 53296412 بنام صندوق قرض الحسنه دانشگاه

 

arrow red blink left mw سپرده گذاری وام ویژه

اعضاء محترم صندوق میبایست جهت دریافت وام ویژه فرم سپرده گذاری وام ویژه را تکمیل نموده به صندوق تحویل داده و پس از دریافت نوبت اقدام به واریز وجه نمایند.

 

arrow red blink left mw فرم تسویه حساب

 اعضاء محترم صندوق قرض الحسنه جهت تسویه حساب میبایست فرم تسویه حساب را تکمیل نموده همراه با آخرین فیش حقوقی به صندوق مراجعه نمایند.

 

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%