در صندوق قرض الحسنه دانشگاه به اعضاء 3 برابرموجودی عضویت (که در فیش حقوقی درج شده) وام عادی پرداخت میشود بازپرداخت وام جهت شاغلین 20 ماهه و جهت اعضاء بازنشسته 24 ماهه میباشد.

این وام براساس نوبتی است، که از طریق رابطین صندوق ، مستقر در واحدها داده میشود .

((افرادی در نوبت قرار میگیرند که بدهی آنها صفر باشد. ))

نظرسنجی

از خدمات صندوق قرض الحسنه دانشگاه تا چه اندازه رضایت دارید؟

خوب - 60%
متوسط - 20%
ضعیف - 20%